PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-118-2015 z dnia 7-08-2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację Programu profilaktyki zdrowotnej.pdf PDFzałącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-118-2015 z dnia 7-08-2015.pdf PDFOferta.pdf DOCXOferta 1.docx   "/>