Dąb Klara Sołtys: Mariola Kałuska o najmniejsza wieś w Gminie Popielów. Zamieszkiwana przez 144 mieszkańców obejmuje obszar 334 ha, z czego 92 % to użytki rolne o urodzajnych glebach. Ciekawostką jest fakt, że sołectwo tworzą dwa przysiółki oddalone od siebie 1,5 km (w linii prostej około 350 m). Podmokłe tereny oddzielające je nie pozwalają na ich połączenie. "/>