_8205957-300.jpeg   Sołtys: Czesław Bazyliński     Jest wiele źródeł mówiących o powstaniu Lubieni, rok 1780 to data zakończenia budowy osady a rok 1782 nadanie nazwy „Sacken”. Najprawdopodobniej Lubienia nie była nigdy osadą rolniczą. Ze względu na położenie mieszkańcy zajmowali się karczowaniem lasów oraz różnego typu rzemiosłami. Jest jedną z ładniejszych wsi gminy Popielów, położoną na terenie zalesionym, w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, zajmuje obszar 1.795 ha, zamieszkały przez 377 mieszkańców. "/>