DSC02884-800.jpeg DSC02891-800.jpeg DSC02893-800.jpeg DSC02901-800.jpeg    Po powitaniu starostowie Święta Plonów: Violetta Chojna  i  Ryszard Ramus  przekazali  Wójtowi Gminy symbol dożynek – dorodny, pachnący bochen chleba upieczony z mąki z tegorocznych zbiorów. W swoim wystąpieniu Wójt  zapewnił, że będzie chleb dzielić sprawiedliwie pomiędzy wszystkich mieszkańców gminy Popielów . Następnie poczęstował obecnych dożynkowym chlebem. W uroczystościach  udział wzięli przedstawiciele gmin partnerskich  Bad Wurzach  z Niemiec i Krakovan z Republiki Czeskiej    DSC03307-800.jpeg DSC03314-800.jpeg DSC03318-800.jpeg DSC03426-800.jpeg "/>