nagroda_1-300.jpeg     Urząd Gminy w Popielowie został finalistą konkursu „Samorządowy lider zarządzania 2010 – usługi techniczne i usługi zdrowotne”, gdzie został wyróżniony w kategorii Gminy Wiejskie, w dziedzinie gospodarka komunalna za projekt „Kompleksowe działania Gminy Popielów na rzecz ograniczenia zużycia energii i emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez modernizację oświetlenia ulicznego i zwiększenie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej.”   "/>