Dyplom - lider zarządzania.jpeg W dniu 11.04.2014 Urząd Gminy w Popielowie zajął zaszczytne III miejsce w ogólnopolskim konkursie „Samorządowy Lider Zarządzania 2014 Samorząd jako Pracodawca”, zorganizowanym przez Związek Miast Polskich. W konkursie ocenie zostały poddane rozwiązania dotyczące kultury organizacyjnej sprzyjającej kształtowaniu dobrych relacji międzyludzkich i motywującej atmosfery pracy w instytucjach samorządowych. We wniosku zgłoszeniowym Urzędu Gminy w Popielowie podkreślono rolę badań ankietowych w diagnozowaniu potrzeb i oczekiwań pracowników. Badania takie przeprowadza się w Urzędzie Gminy w Popielowie cyklicznie od 2011r.   "/>