Park Zamkowy Zamek zbudowany pod koniec 1 poł. XIV w. jako siedziba rycerskiej rodziny Tschamerów. W roku 1565 wykupiony przez książąt brzeskich, następnie przebudowany na wiejska rezydencję. Park krajobrazowy założony wokół zamku w 1 poł. XIX w., pd. granicą sięgający kanału młynówki. W obrębie założenia taras ziemny, na którym wzniesiony zamek oraz dobrze zachowane zagłębienie fosy.  Drzewostan głównie liściasty (lipy, buki, dęby, akacje), sporadycznie również iglasty (świerki). Wśród starych drzew liczne samosiewy. "/>