Dom ks. Jana Dzierżona w Karłowicach     Według inskrypcji umieszczonej w elewacji frontowej zbudowany w roku 1864. Przez wiele lat zamieszkiwany był przez ks. Jana Dzierżonia, o czym informują tablice – niemiecka z 1925, a także późniejsza w języku polskim.  Usytuowany w centrum wsi, w pobliżu kościoła, po pn. stronie ul. Kościelnej. "/>