7 Kapliczka i stawy wiejskie.jpeg Zdjęcie przedstawia widok na staw wiejski  z rozwiniętą roślinnością rosnącą wokół niego i spełniającą swe funkcje polegające na zacienianiu zbiorników wodnych oraz zabezpieczaniu przed wyparowaniem wody podczas upalnych dni letnich. Ponadto na zdjęciu zaprezentowano kapliczkę przydrożną usytuowaną w obrębie ul. Michała w pobliżu ronda. W dawnej kulturze ludowej taka forma małej architektury lokowana była właśnie przy drogach i stanowiła zaproszenie do modlitwy skierowane zarówno do lokalnej społeczności jak i do wędrowców przybyłych z daleka. "/>