8-Gasthaus.jpeg    Zdjęcie przedstawia widok na najstarszą karczmę siołkowicką. Dawniej karczmy były nieodzownym elementem niemal każdej wsi. Powstawały już w średniowieczu, a ich funkcjonowanie związane było z obsługą miejscowej ludności. Dodatkowo we wsiach położonych przy tzw. Szlaku Wołowym (droga, która pędzono bydło z Podola na targi do Brzegu), do których należały Siołkowice oddalone o jeden dzień drogi od Brzegu, karczmy służyły również do obsługi ruchu tranzytowego. W miejscowościach takich zatrzymywano się na dłuższy popas w związku z regeneracją bydła po długiej podróży.1 "/>