9-widok na drogę wojewódzkąi kościół w tle.jpeg   Zdjęcie przedstawia widok z lat 70-tych XX w. na ulicę Michała z zasypanymi stawami wiejskimi oraz istniejący wówczas układ komunikacyjny w centrum wsi Stare Siołkowice. Dodatkowo na pierwszym planie widnieje pomnik Jakuba Kani powstały po śmierci poety, a w oddali widoczny jest pomnik wzniesiony po II wojnie światowej na cześć poległych żołnierzy radzieckich oraz kapliczka św. Jana Napomucena. Zdjęcie to jest bardzo charakterystyczne dla panującego wówczas systemu społeczno-politycznego i obrazuje najuboższe na przestrzeni lat zagospodarowanie lub wręcz zdewastowanie przestrzeni publicznej w Starych Siołkowicach. "/>