11 -Młócenie zboża przed strażnicą.jpeg Na zdjęciu widoczna jest siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Siołkowicach, pełniąca dawniej również funkcję punktu omłotowego zboża.    Już w dawniejszych czasach sprawy pożarowe podlegały gminie. Z uwagi na łatwość zaprószenia ognia istniały już wówczas zalążki organizacji przeciwpożarowej. Każdy gbur i zagrodnik musiał obowiązkowo trzymać w swoim gospodarstwie, zwykle pod okapem, drewnianą sikawkę ręczną, wiadro, drabinę i inny sprzęt. W wypadku pożaru zobowiązany był udać się z tym sprzętem na miejsce pożaru. Wodę wożono w beczkach i noszono wiadrami. Na noc wyznaczano specjalną straż w miejscu pożaru, wyznaczał ją sołtys względnie jeden z ławników. 1 "/>