badanie spójności 2015.jpeg W  ślad za pismem  Urzędu Statystycznego w Opolu informujemy, iż w dniach od 2 lutego do 20 kwietnia  2015r na terenie całego  kraju realizowane jest  Badanie Spójności Społecznej.  W związku    z   tym  mieszkańców  Gminy Popielów odwiedzą  ankieterzy-pracownicy Urzędu Statystycznego, posiadający  legitymacje  oraz upoważnienia wydane przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Opolu.  W razie jakichkolwiek wątpliwości tożsamość ankieterów można potwierdzić  pod nr  tel  774231001 wew. 201 oraz  510993216 "/>