PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-40-2015 z dnia 19-02-2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.pdf PDFzałacznik do Zarządzenia Nr 0050-40-2015.pdf DOCharmonogram do uaktualnienia.doc "/>