KL.jpeg UE.jpeg EFS.jpeg Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie rozpoczyna  realizację projektu, którego celem jest objecie 10 osób kompleksowym systemem wsparcia, oraz zwiększenie  aktywności  zawodowej i społecznej. Projekt nosi nazwę „BUDUJEMY WŁASNY LOS – NIE CZEKAMY NA LEPSZE JUTRO” realizowany jest w ramach  Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał ludzki   Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. "/>