Umowa na budowę szatni dla LKS w Karłowicach została podpisana

W dniu 6 czerwca 2024 roku Pani Wójt Sybilla Stelmach podpisała z wykonawcą wyłonionym
w procedurze przetargowej umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa szatni dla LKS w Karłowicach”.

Wykonawcą inwestycji jest NORM­HAUS JELONEK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Kolonii Biskupskiej, zaś jej koszt to 687.570,00  zł. Zadanie ma zostać wykonane w terminie do 01.02.2025 r.

Przedmiotem zadania jest budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w technologii kontenerowej przy boisku sportowym LKS w Karłowicach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Umowa na budowę szatni dla LKS w Karłowicach została podpisana

Wróć na początek strony