Nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad/Praded.

Pradziad - Logo.jpeg Pradziad - Logo_1.jpeg

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad informuje, że w dniu 14 września 2011r. upłuwa termin składania wniosków o dofinansowanie mikorporjektów w ramach naboru projektów do FUNDUSZY MIKROPROJEKTÓW EUROREGIONU PRADZIAD/PRADED Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Wnioski, które zostaną złożone do 14.09.2011 do gdoz. 15:00 będą rozpatrywane na 8 posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) 25 listopada 2011.

europradziad.pl

Wróć na początek strony