Konsultacje społeczne

Celem i przedmiotem konsultacji z mieszkańcami Gminy Popielów jest zebranie opinii i uwag dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Popielów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

Forma konsultacji:

a) w formie elektronicznej poprzez nadesłanie formularza konsultacji dostępnego na stronie internetowej https://popielow.pl/ oraz https://bip.popielow.pl/ na adres ,

b) ww formie papierowej poprzez złożenie formularza konsultacji w Kancelarii Urzędu Gminy w Popielowie, w godzinach pracy urzędu, lub nadesłanie na adres Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów.

Termin konsultacji od 5 lipca 2024 r. do 15 lipca 2024 r.

Skany:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/35/2024 z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Popielów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia (73,35KB)
PDFProjekt uchwały Nr IV/27/2024 Rady Gminy Popielów z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Popielów trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia (189,67KB)
PDFFormularz konsultacji (38,74KB)

Pliki w formie dostępnej cyfrowo:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/35/2024 z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Popielów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia (613,31KB)
PDFProjekt uchwały Nr IV/27/2024 Rady Gminy Popielów z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Popielów trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia (770,26KB)
PDFFormularz konsultacji (618,09KB)

Formularz konsultacji w formie edytowalnej:
DOCXFormularz konsultacji - edytowalny (19,21KB)

Wyniki konsultacji:

Skan:
PDFWyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych - Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Popielów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (28,51KB)

Plik w formie dostępnej cyfrowo:
PDFWyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych - Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Popielów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (587,46KB)

Wróć na początek strony