Informacja o przeznaczeniu do użyczenia nieruchomości zabudowanej

Przeznacza się do użyczenia na czas oznaczony – do czasu zakończenia działalności statutowej Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji nieruchomości zabudowanej – części działki numer 126 km. 1 o powierzchni 0,0900 ha, działki numer 137/11 o powierzchni 0,0130 ha, działki numer 139/3 km. 1 o powierzchni 0,0014 ha obręb Nowe Siołkowice wraz z budynkiem Świetlicy Wiejskiej przy ulicy Szkolnej 12 w Nowych Siołkowicach wraz z infrastrukturą. Świetlica Wiejska składa się z 10 pomieszczeń (sali głównej, wiatrołapu, holu, pomieszczenia kuchennego, zaplecza kuchennego, pomieszczenia porządkowego, pomieszczenia gospodarczego, wc dla osób niepeł. i kobiet, wc męskiego) o łącznej powierzchni użytkowej 119,32 m², wymienionych w wykazach stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji.

Skan (zarządzenie wraz z załącznikami):
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/36/2024 z dnia 8 lipca 2024 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości zabudowanej - części działki nr 126 km. 1 oraz działek nr 137/11 i 139/3 km. 1 obręb Nowe Siołkowice z budynkiem Świetlicy Wiejskiej wraz z infrastrukturą stanowiącą własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków użyczenia (281,46KB)

Pliki w formie dostępnej cyfrowo:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/36/2024 z dnia 8 lipca 2024 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości zabudowanej - części działki nr 126 km. 1 oraz działek nr 137/11 i 139/3 km. 1 obręb Nowe Siołkowice z budynkiem Świetlicy Wiejskiej wraz z infrastrukturą stanowiącą własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków użyczenia (726,98KB)
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050/36/2024 - Wykaz nieruchomości - część działki nr 126 km. 1 obręb Nowe Siołkowice (844,95KB)
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050/36/2024 - Wykaz nieruchomości - działka nr 139/3 km. 1 obręb Nowe Siołkowice (839,49KB)
PDFZałącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050/36/2024 - Wykaz nieruchomości - działka nr 137/11 km. 1 obręb Nowe Siołkowice (838,47KB)

Wróć na początek strony