Informacja o przeznaczeniu do użyczenia części nieruchomości zabudowanej

Przeznacza się do użyczenia na czas oznaczony – do czasu zakończenia działalności statutowej Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji części nieruchomości zabudowanej – części działki numer 90 km. 3 o powierzchni 0,0845 ha z budynkiem Świetlicy Wiejskiej przy ulicy Jana Kochanowskiego 3 C w Kuźnicy Katowskiej wraz z infrastrukturą. Świetlica Wiejska składa się z 10 pomieszczeń (sali głównej, wiatrołapu, holu, pomieszczenia kuchennego, zaplecza kuchennego, pomieszczenia porządkowego, pomieszczenia gospodarczego, wc dla osób niepeł. i kobiet, wc męskiego) o łącznej powierzchni użytkowej 119,32 m², wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji.

Skan (zarządzenie wraz z załącznikami):
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/37/2024 z dnia 8 lipca 2024 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości zabudowanej - części działki nr 90 km. 3 obręb Kuźnica Katowska z budynkiem Świetlicy Wiejskiej wraz z infrastrukturą stanowiącą własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków użyczenia (143,01KB)

Pliki w formie dostępnej cyfrowo:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/37/2024 z dnia 8 lipca 2024 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości zabudowanej - części działki nr 90 km. 3 obręb Kuźnica Katowska z budynkiem Świetlicy Wiejskiej wraz z infrastrukturą stanowiącą własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków użyczenia (725,49KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 0050/37/2024 - Wykaz nieruchomości - część działki nr 90 km. 3 obręb Kuźnica Katowska (846,08KB)

Wróć na początek strony