U W A G A


W dniach od 1 do 15 września 2011r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2011/2012 dla uczniów wszystkich typów szkół, zamieszkałych na terenie Gminy Popielów.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie tj. 351 zł netto na jedną osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2011r.
 
Szczegółowe informacje:
pok. 14 lub tel. /77/ 42-75-835

Wróć na początek strony