SPRZĄTANIE ŚWIATA 2011


sprzatanie_1.jpeg
W piątek 16 września b.r. na terenie Gminy Popielów odbędzie się proekologiczna akcja „Sprzątanie świata”. Gmina, jak co roku, włącza się w ogólnoświatową akcję porządkowania ziemi. Tegoroczne  „Sprzątanie świata” odbędzie się pod hasłem „Lasy to życie – chrońmy je”.

sprzatanie_2.jpeg Celem akcji jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej Polaków oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. Ideą operacji jest praktyczna edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego – promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku, w szczególności w zakresie: rozwoju zrównoważonego, poszanowania zasobów naturalnych (w szczególności wody, surowców naturalnych i lasów) oraz racjonalnej gospodarki odpadami, rozumianej jako łańcuch działań począwszy od unikania tworzenia odpadów, przez selektywną zbiórkę po recykling.
W porozumieniu z dyrekcjami szkół wyznaczono tereny do uprzątnięcia: okolice szkół, cmentarzy parafialnych, przystanków autobusowych, a także głównych ulic poszczególnych miejscowości. W akcji „Sprzątanie świata 2011” bierze udział przede wszystkim młodzież szkolna oraz dzieci - chęć udziału zgłosiły wszystkie szkoły z terenu Gminy Popielów.Kontakt w sprawie:
Urząd Gminy w Popielowie
Referat Inwestycji Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
tel. 77 42-75-850

Wróć na początek strony