OTWARCIE STADIONU W RYBNEJ


1.jpeg  2.jpeg
    W dniu 11 września 2011 r. podczas uroczystości dożynkowych w Rybnej miało miejsce otwarcie kompleksu boisk sportowych wraz z szatnią i towarzyszącą infrastrukturą w Rybnej.  Boisko powstało w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego programem PROW 2007-2013.
    Uroczystość otwarcia boisk rozpoczęła się od przecięcia wstęgi przez Wójta Gminy Dionizego Duszyńskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Kupczyka oraz Prezesa Opolskiego Związku Piłki Nożnej Marka Procyszyna.
    Wartość prac związanych z wykonaniem kompleksu boisk, na które składają się dwa boiska piłkarskie oraz zaplecze sanitarno szatniowe wynosi 641 970,34 zł.
    Gmina Popielów uzyskała dofinansowanie na realizację tej inwestycji z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  o wartości 336 435 zł, pozostała kwota 305 535 zł pochodziła ze środków własnych Gminy Popielów.

3.jpeg 4.jpeg 5.jpeg 6.jpeg

7.jpeg 8.jpeg

Wróć na początek strony