I N F O R M A C J A


Informuję mieszkańców Gminy Popielów, że spis wyborców z terenu Gminy Popielów, posiadających prawo do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 09 października 2011 r., jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy w Popielowie, w pokoju nr 32  w dniach

od 19.09.2011 r. do 30.09.2011 r.

Od poniedziałku do piątku w godzinach:
poniedziałek – 7.15 – 16.00
wtorek – piątek– 7.15 – 15.15

                                   Wójt Gminy Popielów
  /-/ Dionizy Duszyński

Wróć na początek strony