ZAGŁOSUJ NA NASZ PROJEKT

 

Zagospodarowanie centrum wsi Stare Siołkowice - w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego 2011.

3 po realizacji projektu-800.jpeg

Gmina Popielów uczestniczy w konkursie „NAJLEPSZA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2011” organizowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego, którego celem jest promowanie osiągnięć w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznych w województwie opolskim, wskazanie najlepszych realizacji oraz promocja projektów urbanistycznych kształtujących wysoką jakość przestrzeni publicznej, a także podniesienie świadomości społecznej w zakresie kształtowania ładu przestrzennego.
Gmina Popielów zgłosiła do konkursu przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Stare Siołkowice”. Spośród dwudziestu pięciu zgłoszonych do konkursu przedsięwzięć nasz projekt zakwalifikował się do czołowej ósemki.
Druga tura głosowania odbywa się przez Internet. Zgodnie z Regulaminem konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego 2011 udział w konkursie „Nagroda Internautów” polega na oddaniu tylko jednego głosu na jedną z realizacji zamieszczonych na stronie internetowej UMWO. Formularz głosowania. Konkurs wygrywa ta realizacja, która otrzyma największą liczbę głosów. Wśród osób głosujących przez internet zostaną rozlosowane okolicznościowe pamiątki.


 

Projekt „Zagospodarowanie centrum wsi Stare Siołkowice” obejmował budowę ciągu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z zagospodarowaniem stawu przy kościele. Teren o powierzchni ok. 2,60 ha stanowi centrum wsi o zachowanym genetycznym układzie przestrzennym w formie owalnicy i zabytkowej budowie przy ul. Michała. Owalnicowe centrum rozdzielone jest rondem, przez które prowadzi ciąg komunikacyjny Opole-Brzeg.

Przebieg konkursu

W centralnej części miejscowości znajduje się teren rekreacyjno - wypoczynkowy, wyposażony w alejki, placyki, wodotryski oraz kompozycję zieleni, podkreślające charakter wsi. Cztery place rekreacyjne z akcentami wodnymi, nawiązujące do czterech zbiorników w dawnym centrum wsi, wykonane zostały w formie stalowych pomp lub wlewek studni wiejskich oraz kamiennych koryt zbierających wodę. Meandrująca ścieżka w formie płynącej rzeki łącząca wszystkie zieleńce wpływa do wodotrysku przy kościele. Wykonane nowe oświetlenie elektryczne umożliwia korzystanie z terenu w późnych godzinach wieczornych i nocą. Obszar nieobjęty zabudową obsadzono różnorodną roślinnością pasującą do istniejącego otoczenia, tak aby wioska była atrakcyjna o każdej porze roku. Wyeksponowany starodawny wóz drewniany, obsadzony kwiatami ustawiony przy alejce spacerowej odnosi się do dawnego szlaku handlowego biegnącego z Wrocławia do Krakowa na przełomie XVI i XVII w. Uporządkowany staw przy kościele stał się najciekawszym miejscem w wiosce. Drewniany pomost na stawie, do którego prowadzi ścieżka żwirowo - kamienna oraz osadzone wzdłuż brzegu ławki drewniane, wprowadzają spacerujących w magiczny nastrój. Po zachodzie słońca całość centrum tworzy przepiękny, romantyczny krajobraz, dzięki wprowadzonemu oświetleniu z lamp parkowych. Zagospodarowane centrum wsi Starych Siołkowic daje możliwość relaksu na świeżym powietrzu, nie tylko mieszkańcom wsi, ale również i turystom.

Unowocześniona przestrzeń publiczna w Starych Siołkowicach stała się jedną z najpiękniejszych wizytówek Gminy Popielów.

1 po zrealizowaniu projektu-800.jpeg 2 po realizacji projektu-800.jpeg 4 po realizacji projektu-800.jpeg 5 po realizacji projektu-800.jpeg

6 po realizacji projektu-800.jpeg 7 po realizacji projektu-800.jpeg 8 po realizacji projektu-800.jpeg

 

Wróć na początek strony