Podpisanie umowy o dofinansowanie

    W dniu 30 września 2011 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubienii wraz z zagospodarowaniem otoczenia” z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Całkowity koszt inwestycji to 550146,71 zł z czego wartość dofinansowania wyniesie 285 456,00 zł co stanowi 75% wydatków kwalifikowanych.
    Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze wiejskim poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubienii wraz z zagospodarowaniem otoczenia i wprowadzeniem elementów małej architektury oraz szaty roślinnej stworzy miejsce z odpowiednią infrastrukturą umożliwiające wzrost integracji lokalnej społeczności oraz pozwoli na organizacje różnego rodzaju imprez kulturalnych i sportowych.

Wróć na początek strony