INFORMACJA - LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK

Lokalna grupa działania Stobrawski Zielony Szlak ogłasza konkurs " Możliwe w liderze"

Szczegóła informacja o konkursie oraz regulamin dostępny jest na stronie internetowej

www.stobrawskiszlak.pl

Wróć na początek strony