16.11.2011 podsumowanie projektu skierowanego do uczniów gimnazjum

Podziękowanie - Marszałka.jpeg
     W dniu 16 listopada 2011r w Opolu odbyło się podsumowanie projektu systemowego POKL dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011". Organizatorem tej uroczystości był lider projektu - Samorząd Województwa Opolskiego. W projekcie o wartości sięgającej 6 milionów zł wzięło udział 49 samorządów. W ramach projektu w szkołach gimnazjalnych zostały zorganizowane zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe (języki obce, informatyka, nauki matematyczno przyrodnicze), zajęcia rekreacyjno sportowe, a także zapewniono dostęp do doradztwa zawodowego i wsparcia psychologicznego.

     Do grona partnerów projektu należała również Gmina Popielów, dzięki czemu uczniowie Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach w roku szkolnym 2010 / 2011 uczestniczyli w zajęciach dodatkowych i licznych wycieczkach. Wartość środków, które Gmina Popielów otrzymała na realizację projektu wyniosła 58 770,00 zł

     W dniu 16.11.2011 Wójt Gminy Dionizy Duszyński otrzymał podziękowanie od Marszałka Województwa Opolskiego za przyczynienie się do sprawnej realizacji projektu, który umożliwiał przeprowadzenie interesujących zajęć, wpływających na wszechstronny rozwój osobowy i intelektualny naszej młodzieży.

Wróć na początek strony