16.11.2011 Podziękowanie Gminy Lubsza za udzielone wsparcie finansowe.


Podziękowanie - Lubsza.jpeg
   Samorząd Gminy Popielów w dniu 16.11.2011r otrzymał podziękowanie z rąk Wójta Gminy Lubsza Bogusława Gąsiorowskiego za udzieloną pomoc finansową.

   We wrześniu 2011 przez Gminę Lubsza przeszła nawałnica, grad uszkodził wiele budynków mieszkalnych oraz mienie ruchome takie jak samochody czy maszyny rolnicze. Rozumiejąc sytuację ludzi, którym zdarzenie losowe z dnia na dzień zabiera dorobek życiowy,  Rada Gminy Popielów na sesji w dniu 20 października 2011r podjęła uchwałę o przekazaniu na rzecz Gminy Lubsza pomocy finansowej w kwocie 15 000,00 zł.

Wróć na początek strony