23.11.2011 Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.

Wójt Gminy Popielów
ogłasza  otwarty  konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012r w zakresie :

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych  z  podziałem na dwa rodzaje zadań :  PDFZarządzenie Wójta Gminy Popielów.pdf (131,06KB)

1) Rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego wśród mieszkańców gminy Popielów
2) Krzewienie kultury fizycznej i sportu w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej.

Szczegółowy opis ogłoszenia :  PDFZał nr 1 do Zarządzenie Wóta Gminy Popielów.pdf (496,19KB)
Ochrony zdrowia z  podziałem na dwa rodzaje zadań:

1) Pielęgnacja w środowisku domowym  osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych,
2) Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza.

Szczegółowy opis ogłoszenia :  PDFZał nr 2 do Zarządzenia Wóta Gminy Popielów.pdf (498,71KB)
Wzór ofert realizacja zadania publicznego (Dz. U z 2010r Nr 6 poz. 25)

Wróć na początek strony