Najważniejsze pierwsze kroki

Logo1.jpeg                               Logo2.jpeg

W roku szkolnym 2010 – 2011 Gmina Popielów realizowała projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Najważniejsze pierwsze kroki”  dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  W projekcie udział wzięli uczniowie  klas I – III Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Dzierżona w Karłowicach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach.

 W ramach projektu w szkołach zostały zorganizowane zajęcia logopedyczne, gimnastyki korekcyjnej, zajęcia rozwijające zainteresowania szczególnie w dziedzinie nauk matematyczno przyrodniczych oraz zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.

 Wartość środków, które Gmina Popielów otrzymała na realizację projektu wyniosła 98 530,00 zł

     Łącznie w projekcie wzięło udział 170 dzieci. Projekt cieszył się niezwykłym powodzeniem,  w wyniku jego realizacji dzieci miały dostęp do ciekawych zajęć dodatkowych, które wpłynęły na ich ogólny rozwój, wzrost aktywności w szkole  i przyczyniły się do lepszego postrzegania siebie i otaczającego świata.  

Wróć na początek strony