14.12.2011 Pomoc osobom starszym i samotnym w okresie zimowymW związku ze zbliżającą się zimą wiele osób samotnych i starszych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, może mieć poważne trudności z zabezpieczeniem podstawowych potrzeb socjalno - bytowych.

Gmina Popielów corocznie poprzez sołtysów wsi oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie stara się dotrzeć do osób wymagających wsparcia.

Zima jest okresem szczególnie trudnym dla osób zagrożonych bezdomnością. Staramy  się wyszukać w środowisku osoby bez dachu nad głową, a także osoby których sytuacja materialna nie pozwala na zakupienie regularnych posiłków czy ubrania.

W przypadku gdy w Państwa środowisku znajduje się człowiek w trudnej sytuacji życiowej, bez wsparcia ze strony rodziny czy pomocy sąsiedzkiej, prosimy o kontakt i przekazanie informacji na temat takiej osoby do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie tel. 77 4275710 lub 4274711, oraz w Urzędzie Gminy w Popielowie tel. 77 4275834
 

Urząd Gminy w Popielowie  

Wróć na początek strony