12.12.2011 Otwarcie Lokalnego Punktu Informacyjno Konsultacyjnego dla osób poszukujących pracy.

Otwarcie LPIK KP.jpeg
W dniu 12 grudnia 2011 nastąpiło uroczyste otwarcie Lokalnego Punktu Informacyjno Konsultacyjnego dla osób bezrobotnych w Popielowie. Punkt będzie działał przy ul. Powstańców 12 , II piętro (siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)
Lokalny Punkt Informacyjno Konsultacyjny powstał dzięki wspólnym wysiłkom Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu oraz Gminy Popielów, która udostępniła pomieszczenie pod działalność Punktu.
W uroczystości wzięli udział Dyrektor PUP w Opolu Antonii Duda, Za-ca Dyrektora PUP Irena Lebiedzińska, Wójt Gminy Popielów Dionizy Duszyński, Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego Stefan Warzecha, Przewodniczący Rady Gminy Popielów Jerzy Kupczyk, Przewodniczący oraz Prezes Zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej w Opolu Henryk Galwas

Lokalny Punkt Informacyjno - Konsultacyjny i Klub Pracy w Popielowie świadczą usługi w zakresie:
•    potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy,
•    wydawanie zaświadczeń o zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego oraz
      zaświadczeń potwierdzających status osoby bezrobotnej,
•    udostępniania ofert pracy,
•    informacji o aktualnych formach wsparcia świadczonych przez PUP w Opolu oraz partnerów rynku Pracy,
•    pomocy w poszukiwaniu pracy i sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych,
•    prowadzenia zajęć aktywizacyjnych oraz 3-tygodniowego szkolenia z zakresy
•    doskonalenia umiejętności poszukiwania pracy pod nazwą „ Szukam Pracy”.
•    bezpłatnego dostępu do Internetu – punkt wyposażony jest w 4 stanowiska komputerowe

Dane teleadresowe i godziny otwarcia Punktu:

Lokalny Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego i  Klub Pracy
w Popielowie,
ul. Powstańców Śląskich 12, numer telefonu: 77 437 60 93.
Przyjęcia klientów od godziny 8.00-14.00 od pon.-pt.
Pracownicy PUP Opole: Małgorzata Gieża,  Elżbieta Żagiel

Wróć na początek strony