03.03.2012 - Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze w GZ LKS w Popielowie


IMG_6818-800.jpeg

   Dnia 3 marca 2012 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w Gminnym  Związku „Ludowe Kluby Sportowe" w Popielowie na którym wybrano nowe władze Stowarzyszenia:

Zarząd :
Prezes – Tadeusz  Negrycz Berezowski   
Wice  Prezes- Andrzej Luszczyk
Wice Prezes – Marcin Witkowski
Sekretarz – Zbigniew Buła
Skarbnik – Paweł Chamot
Członkowie :  Anna Kaliszczak
   Norbert Wilczek
   Wojciech Piskorski
   Paweł Stręg
   Krzysztof Kasperek
   Ginter  Lip
Komisja Rewizyjna :
Przewodniczący – Arkadiusz  Chromik
Sekretarz – Dawid Gieża
Członek -  Stanisława Szyndlarewicz
  

   Ustępujący  Zarząd  podziękował Wójtowi Gminy  Panu Dionizemu Duszyńskiemu   za ogromny wkład pracy w upowszechnianie sportu i kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Popielów. Podziękowania otrzymali  również : przewodniczący Rady Gminy w Popielowie  Pan Jerzy  Kupczyk i przewodniczący Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu Pan  Marek Procyszyn.
   Wójt Gminy  Dionizy Duszyński  podziękował ustępującemu Zarządowi  za pracę  na rzecz  rozwoju  Ludowych Klubów Sportowych w naszej  społeczności.
   Na wniosek Komisji Rewizyjnej   jednogłośnie  udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi
  

 Prezes GZ  LKS
Tadeusz Negrycz Berezowski


 
                                                                                                                                                                        

Wróć na początek strony