09.03.2012 Nowe środki na prace związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków powodzi dla Gminy Popielów.
W dniu 09.03.2012 Wójt Gminy Popielów Dionizy Duszyński z rąk Wojewody Opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego odebrał promesę, w ramach której Gmina Popielów w 2012r otrzyma dotację w wysokości 1 300 000,00 zł na wykonanie prac związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków powodzi.  

Planujemy kontynuować prace rozpoczęte w 2011 roku związane z robotami melioracyjnymi oraz remontami dróg, które są istotne z punktu widzenia komunikacji w chwili zagrożenia powodziowego. Podpisanie umowy na wykonanie prac zostanie poprzedzone przeprowadzeniem  przetargu na realizację zamówienia publicznego. Szczegółowe informacje zostaną opublikowane na www.bip.popielow.pl

Urząd Gminy w Popielowie

Wróć na początek strony