OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Popielów ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy w Popielowie w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów na rok 2012

Konsultacje społeczne przeprowadzane będą w okresie od dnia 6 marca 2012 r. do dnia 14 marca 2012 r. w formie przyjmowania opinii, uwag i propozycji na piśmie lub drogą mailową
Opinie, uwagi i propozycje można przekazywać:

  • drogą elektroniczną na adres :
  • bezpośrednio do Kancelarii Urzędu Gminy w Popielowie   w godzinach pracy Urzędu.
  • telefonicznie - tel.77 4275 850

Opinie, uwagi i propozycje z datą wpływu po 14 marca   2012 r., jak również niepodpisane, nie będą uwzględniane.

PLIKI DO POBRANIA:

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.198.2012 z dnia 6 marca 2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf (673,05KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami.pdf (103,23KB)
DOCFormularz konsultacji.doc (32,50KB)
 

Wróć na początek strony