Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu - edycja 2011-2015

Logo_MPiPS.jpeg logo_popielów.jpeg

Aktywne formy przeciwdziałania.jpeg Gmina Popielów realizuje zadanie publiczne pod nazwą „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych: realizowanego w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej  „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – edycja 2011-2015”

Zadanie Publiczne  współfinansowane jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 

Wróć na początek strony