09.01.2012 Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Wójt Gminy Popielów

Ogłasza  wyniki otwartego  konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012r w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej i sportu

na realizację zadania pod nazwą „Rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego wśród mieszkańców Gminy Popielów” przyznano Gminnemu Związkowi „Ludowe Kluby Sportowe” w Popielowie kwotę 190 000 zł

na realizację zadania pod nazwą „Krzewienie kulturyfizycznej i sportu w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej” przyznano Gminnemu Związkowi „Ludowe Kluby Sportowe” w Popielowie kwotę 30 000 zł

Zgodnie z Art. 15 ust 2i ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (Dz.U z 2010r, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm)
każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.


PDFZarządzenie Nr 0050.179.2012 Wójta Gminy Popielów z dnia 9 stycznia 2012r.pdf (192,34KB)
PDFWyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku.pdf (174,17KB)

Wróć na początek strony