Odśnieżanie


odśnieżanie.jpeg
Za usunięcie śniegu z ogólnodostępnego chodnika przed domem odpowiada właściciel posesji.
Powyższy obowiązek wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

Właściciel może dostać mandat, jeżeli nie dochowa obowiązku odśnieżania przed domem. Wysokość grzywny wynosi najczęściej 100 zł., choć maksymalnie jest to 500 zł. Nieprzyjęcie mandatu skutkuje przekazaniem sprawy do sądu. Ten może wymierzyć karę w wysokości nawet 5 tyś. Złotych.

Wróć na początek strony