OGŁOSZENIE


    Wójt Gminy Popielów ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy w Popielowie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
    Konsultacje społeczne przeprowadzenie będą w okresie od dnia 5 marca 2012 r. do dnia 13.marca 2012 r. w formie przyjmowania opinii, uwag i propozycji na piśmie lub drogą mailową
Opinie, uwagi i propozycje można przekazywać:

  • drogą elektroniczną na adres :
  • bezpośrednio do Kancelarii Urzędu Gminy w Popielowie   w godzinach pracy Urzędu.
  • telefonicznie - tel.77 4275 826

Opinie, uwagi i propozycje z datą wpływu po 13 marca   2012 r., jak również niepodpisane, nie będą uwzględniane.

PLIKI DO POBRANIA:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.194.2012 z dnia 2.03.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf (654,24KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.pdf (850,19KB)
DOCFormularz-1 konsultacje.doc (32,50KB)

Wójt Gminy Dionizy Duszyński

Wróć na początek strony