Wypalanie traw

Wypalanie traw.jpeg

W związku z obserwowanym w okresie wiosennym wypalaniem traw i pozostałości roślinnych na polach, łąkach, rowach i nieużytkach, będącym niejednokrotnie przyczyną powstania pożarów lasów, budynków i innych obiektów

 

Apeluję o zaniechanie tego procederu.

Praktyka wiosennego wypalania traw jest procederem nielegalnym w myśl obowiązujących przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody /Dz.U.2009 r. Nr.151 poz.1220 ze zm./ Art. 124  „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów” oraz Art. 131 pkt. 12 „kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny.”

W walce ze zjawiskiem wypalania traw bierze też udział Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która może nakładać na rolników  dotkliwe kary finansowe, a także zmniejszenie należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich.

 Wójt Gminy
Dionizy Duszyński

Wróć na początek strony