Bezpłatne porady psychologiczne

Bezpłatne porady psychologiczne dla osób zagrożonych i dotkniętych problemem uzależnień lub przemocy domowej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POPIELOWIE
 
każda środa w godzinach 14:00 – 17:00

lub telefoniczne w godzinach pracy punktu: (77) 427 57 10 lub 11

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Popielowie

Porady organizowane przez Urząd w Popielowie
                     finansowane ze środków z funduszu związanego z Ochroną zdrowia – Gminny Program Profilaktyki Uzależnień

 

Wróć na początek strony