O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E
W Ó J T A     G M I N Y     W     P O P I E L O W I E

o  wydanym postanowieniu  w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko

 dla przedsięwzięcia polegającego na:
„ Rozbudowie drogi wojewódzkiej  nr 457 na odcinku Stare Siołkowice – Hospicjum – Popielów ”

DOCOwieszczenie (29,50KB)

Wróć na początek strony