Pan Walter Pyka - laureatem nagrody Aniołów Farmacji 2011.

 

    W kwietniowym numerze „Mody na Zdrowie” przedstawiono laureata nagrody Aniołów Farmacji 2011r. Pana Waltera Pyka, mgr farmacji, aptekarza z Popielowa. Wyboru dokonali Czytelnicy magazynu, przy wsparciu kapituły honorowej złożonej z wybitnych postaci świata nauk medycznych oraz dziennikarzy.

    Poniżej przedstawiono kilka słów Pana Waltera Pyka skierowanych do pacjentów, czytelników: „Wyróżnienie Anioł Farmacji przyjmuję z bardzo ludzką pokorą, co nie przeszkadza mi uznać, że czuję, jak rosną mi skrzydła. Dziękuję pacjentom, którzy dostrzegli ten „nieporadny trzepot skrzydeł”, jakim jest moja aptekarska służba, oraz dziękuję wszystkim, którzy się podpisali pod tym, aby tak zaszczytny tytuł przyznano aptekarzowi z Popielowa. Pacjenta odbieram jako osobę poszukującą. Dobrze jest też, moim zdaniem, widzieć go jako wysłannika czasami bardzo różnych dolegliwości. Trzeba go wysłuchać, rozpoznać sytuację, wyposażyć we właściwy lek i umocnić życzliwym słowem. A jeżeli będzie to słowo, które leczy? Dlaczego nie!”

Gdy już zawiedzie przyroda,
chemia i woń kadzidła,
zwątpienie wkroczy szeroką drogą,
to dobry Anioł odda ci skrzydła,
byś mógł się unieść nad chorobą.
Jest takie miejsce na Życia Stacji;
ten to doświadcza kto umie słuchać,
tam zawsze czeka Anioł Farmacji
z lekarstwem – nadzieją dla ducha.

                                            Walter Pyka

Gratulujemy
Urząd Gminy w Popielowie

Wróć na początek strony