Konsultacje społeczne

   Wójt Gminy Popielów ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy w Popielowie w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Popielów.

   Konsultacje społeczne przeprowadzane będą w okresie od dnia 16 kwietnia 2012 r. do dnia 20 kwietnia 2012 r.

Konsulatcje społeczne mają na celu zebranie od przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie, opinii, uwag i propozycji do powyzszego projektu.

PLIKI DO POBRANIA:

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-208-2012 z dnia 12.04.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot.regulaminu udzielania pomocy.pdf (680,71KB)
PDFFormularz konsultacji.pdf (416,29KB)
DOCFormularz konsultacji.doc (32,50KB)
 

Wróć na początek strony