Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół


Comenius.jpeg
    W dniu 12 kwietnia 2012r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Siołkowicach miało miejsce spotkanie robocze dyrektorów szkół partnerskich realizujących program „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół.
Szczegóły programu omawiały dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach Pani Jolanta Błaszkiewicz oraz dyrektor Zakladni Skola Senov u Noveho Jicina Pani Jana Belunkowa.

     W dniach 15 – 19 kwietnia 2012r. w ramach w/w programu w Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Siołkowicach będzie przebywać 9 uczniów i 3 nauczycieli z Czech – Senov u Noveho Jicina oraz 4 uczniów i 2 nauczycieli z Niemiec – Gross Korbetha.

W programie pobytu znajdą się m.in. wspólne zajęcia dla uczniów, warsztaty wikliniarskie, wycieczka do skansenu w Opolu, wycieczka do Brzegu.

Szkoły z których przyjadą uczniowie są partnerami w w/w projekcie.

Projekt ma na celu poznanie tradycji, zwyczajów i obrzędów regionalnych różnych krajów.

Czas realizacji projektu Comenius obejmuje okres od 01.09.2011r. do 31.09.2013r.

Wartość dofinansowania wyniesie maksymalnie do 20.000 euro

Wróć na początek strony