17.04.2012 - Konsultacje społeczne

   Wójt Gminy Popielów ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących sprawozdania z Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku.

   Konsultacje społeczne przeprowadzane będą w okresie od dnia 17 kwietnia 2012 r. do dnia 24 kwietnia 2012 r.

   Konsulatcje społeczne mają na celu zebranie od przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie, opinii, uwag i propozycji do powyższego dokumentu.

PLIKI DO POBRANIA:

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.211.2012 z dnia 16.04.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji sprawozdania Rocznego Programu Współpracy za 2011 rok.pdf (659,73KB)
PDFFormularz konsultacji.pdf (422,57KB)
DOCFormularz konsultacji.doc (33,50KB)
DOCXProjekt uchwały NR XVI-115-2012 z dnia 26.04 2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy za 2011 rok..docx (12,64KB)
DOCXSprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za 2011 rok..docx (17,57KB)

Wróć na początek strony