Komunikat dla rolników

   Informujemy, iż w dniu 16 kwietnia 2012r. opublikowana została nowelizacja z dnia 3 kwietnia 2012r. rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, umożliwiająca udzielanie pomocy finansowej producentom rolnym w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w okresie zimowym 2011/2012.
   Stawka pomocy wynosi 100zł na 1ha powierzchni uprawy żyta, jęczmienia, pszenżyta, pszenicy, rzepaku lub rzepiku, trwałych użytków zielonych oraz ozimych upraw nasiennych, wymagających ponownego obsiania.
Pomoc udzielana będzie na podstawie złożonego wniosku w terminie do dnia 1 czerwca 2012r. do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę gospodarstwa rolnego) wraz z oświadczeniem producenta rolnego o powierzchni upraw wymagających ponownego obsiania potwierdzonym przez komisję powołaną Zarządzeniem Nr 59/12 Wojewody Opolskiego z dnia 13 kwietnia 2012 roku.
   Mając na względzie obowiązujący producentów rolnych termin składania wniosków do ARiMR, prosimy o dostarczenie przedmiotowych oświadczeń do tutejszego Urzędu Gminy, celem ich podpisania przez komisję szacującą straty do dnia 11 maja 2012r.
   W/w termin wynika z konieczności przedłożenia oświadczeń do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu ich weryfikacji do dnia 20 maja 2012r.
    W związku z powyższym w Urzędzie Gminy w Popielowie oraz na naszej stronie internetowej jest dostępny do pobrania i stosowania wzór oświadczenia.

 DOCWZÓR OŚWIADCZENIA.doc (27,50KB)

Wróć na początek strony