Konkurs - Policjant który mi pomógł

Dnia 11.04.2012r. Komenda Miejska Policji Wydział Prewencji w Opolu informuje o konkursie „Policjant, który mi pomógł”

Biuro Prewencji KGP uczestniczy w organizacji V edycji Plebiscytu „Policjant, który mi pomógł”, którego organizatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Założeniem konkursu jest wyróżnienie policjanta, który w ocenie społecznej charakteryzuje się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie indywidualnej pomocy osobom poszkodowanym przemocą w rodzinie, zaangażowaniem w działania na rzecz wdrażania w środowiskach lokalnych systemowych rozwiązań w tym zakresie. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji.

    Kandydatów do plebiscytu mogą zgłaszać osoby indywidualne, organizacje i instytucje /poza policją/ do dnia 31 maja 2012r. Zgłoszenia odbywają się za pomocą formularzy przesyłanych do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Warszawa ul. Korotyńskiego 13. Laureatów wybiera Kapituła, w skład której wchodzą prawnicy Pogotowia „Niebieska Linia”, laureaci poprzednich konkursów i przedstawiciel Biura Prewencji GP.

    Dodatkowe informacje na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl

 

Wróć na początek strony