Zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia.

Szanowni Pracodawcy,
 uprzejmie informuję, iż Powiatowy Urząd Pracy w Opolu przygotowuje się do realizacji programu specjalnego pn. „Bezrobotni – to nie my” skierowanego do osób, które ukończyły 50 rok życia i od dłuższego czasu zarejestrowane są w tut. urzędzie. W związku z tym poszukujemy pracodawców zainteresowanych  uczestnictwem w ww. programie, w ramach którego proponujemy 3-miesięczny staż, a następnie refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wys. 20 tys. złotych. Na staże i utworzone miejsca pracy będą mogły być skierowane osoby, które ukończyły 50 lat i wcześniej korzystały z różnych form aktywizacji finansowanych ze środków Funduszu Pracy lub EFS (np. szkolenia, staż, zatrudnienie w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych lub na refundowanym stanowisku pracy).
     Szczegółowych informacji dotyczących ww. programu specjalnego udzielą Państwu pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu: Marta Baj – nr tel. (77) 44 21 350 oraz Karina Wolska  - nr tel. (77) 44 21 277.  

Serdecznie zapraszamy

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
Marta Baj – Pośrednik pracy

 

Wróć na początek strony